Artikel Terbaru

Artikel

Tuntunan Silaturrahim dan Menjadi Golongan Ulul Albab

Satu bulan sudah umat Muslim menahan lapar dan dahaga. Tak sekedar menahan untuk tidak makan dan minum, namun juga berikhtiar untuk memaksimalkan amal ibadah Ramadan yang pahalanya luar biasa. Alhamdulillah, tibalah Idul Fitri dengan segenap kebiasaan baik yang rutin dilakukan: berlebaran dengan sanak keluarga, bersilaturrahim dari rumah ke rumah, membawa hantaran dan berbagi rezeki juga […]

Selengkapnya