Artikel Terbaru

Artikel

Teladan Surah Luqman Bagi Sufi Sepanjang Zaman

Dikisahkan Fariduddin ath-Thar dalam karyanya Tadzkirat al-Auliya’, suatu hari Syaikh Abu Yazid Thaifur al-Busthomi, salah seorang sufi ternama tengah belajar bersama gurunya. Pelajaran hari itu ialah membaca dan menghayati kandungan Surah Luqman ayat 14, “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orangtuamu. Kepada-Kulah kamu akan kembali,” Gurunya membacakan ayat tersebut dengan begitu fasih dan penuh penghayatan sementara […]

Selengkapnya