Hukum Mengganti Puasa Orang Tua

QNA

Tanya:
Saya mempunyai orang tua berumur di atas 70 tahun dan berpuasa, tetapi sebenarnya, beliau tidak kuat lagi. Bagaimana hukumnya? Sebagai anak, wajibkah kami mengganti puasanya?

Jawab :
Jika beliau mampu berpuasa dengan memaksakan diri, Al-Quran membolehkan beliau tidak berpuasa dan cukup memberi makan (harganya) kepada seorang fakir miskin setiap hari selama sebulan puasa. Anak atau siapa pun tidak wajib mengganti puasa orang tua.
[M. Quraish Shihab, Dewan Pakar Pusat Studi Al-Qur’an]