Amalan yang Dapat Melancarkan Rezeki

QNA

Tanya:
Amalan apakah yang dapat memperlancar rezeki sesuai ajaran islam?

Jawab:
Jaminan untuk kelancaran rezeki yang kita temukan di dalam Al-Quran adalah sikap takwa kita. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. (Lihat Q.S. al-Thalaq [65]: 2). Pesan moral ayat ini adalah: bertakwalah dengan sebenar-benar takwa, maka rezeki itu akan dimudahkan, insya Allah.

Ada lagi, dalam ayat lain, Al-Quran menyebutkan: Barang siapa yang beramal saleh (dalam arti bekerja, berbuat baik), baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik [hayah thayyibah]) dan akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (Q.S. al-Nahl [16]: 97). Banyak pakar tafsir yang mengartikan hayah thayyibah pada ayat ini sebagai rezeki dan kebahagiaan dunia. Pesan moral ayat ini adalah: jika kita ingin dimudahkan rezeki, berimanlah dan bekerjalah dengan sungguh-sungguh.

Yang ketiga, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tidak ada satu hari pun yang dialami hamba-hamba kecuali ada dua malaikat . Yang satu berdoa, ‘Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak.’ Sedang yang lain berdoa, ‘Ya Allah, berilah kehancuran kepada orang yang menahan (tidak menginfakkan) hartanya.’” Hadits ini sahih dan diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Bukhari dan Muslim. Pesan moral hadis ini adalah banyak-banyaklah berinfak agar banyak mendapat ganti dari Allah.

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. an-Nahl: 97).

Demikian, wallahu a’lam.

[M. Quraish Shihab, Dewan Pakar Pusat Studi Al-Quran]