Jafar Tamam, Lc., S. Ag.

Foto_Ustadz_Jafar Tamam, Lc., S. Ag._cariustadz.id

Kontak

Cocok dengan ustadz ini?

Tekan tombol di bawah untuk kontak beliau.

Kontak Ustadz

Jafar Taman, Lc., S. Ag. Merupakan seorang musyrif yang sedang mengabdikan diri di Ponpes Darussunnah, Ciputat. Menyelesaikan pendidikan starat 1 dalam bidang Tafsir Hadist di PTIQ Jakarta. Saat ini, beliau merupakan kandidat magister dalam bidang Pengkajian Islam di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Aktif di organisasi IMDAR (Ikatan Mahasantri Darussunnah). Selain mendampingi para santri menimba ilmu agama, beliau juga seorang mu’allim di pesantren tempat ia berkhidmah. Juga mengampu kajian keagamaan di Mushollah Al-Imron, Pondok Betung. Sangat aktif menulis di media massa online seperti Www.islami.co, www.bincangsyariah.com, www.majalahnabawi.com, www.wikihadis.id, www.qureta.com, dan www.nu.or.id. Di antara karyanya yang telah dipublikasikan berjudul “Etika Komunikasi Menurut Al& Qur'an (skripsi PTIQ Jakarta 2017)” dan “Takhrij hadis tentang bendera Rasulullah Saw (tugas akhirnya mahasantri Darussunnah, 2017)”

Karir/Organisasi

IMDAR (Ikatan Mahasantri Darussunnah)

Karya

Etika Komunikasi Menurut Al& Qur'an (skripsi PTIQ Jakarta 2017) Takhrij hadis tentang bendera Rasulullah Saw (tugas akhirnya mahasantri Darussunnah, 2017)

Riwayat Pendidikan

S2 Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta