Dr. Hendra Kholid, MA

Foto_Ustadz_Dr. Hendra Kholid, MA_cariustadz.id

Kontak

Cocok dengan ustadz ini?

Tekan tombol di bawah untuk kontak beliau.

Pakar dalam Ekonomi Syariah ini mendapatkan gelar Doktor dari Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Menyelesaikan pendidikan kesarjanaan S1 di Institut Agama Islam Riyadhotul mujahidin (IAIRM) Ngabar ponorogo Jawa Timur, S2, dan S3 di Jakarta dalam bidang yang sama ekonomi syariah. Medalami Ilmu Agama di Pondok Pesantren "Wali Songo" Ngabar, Ponorogo, Jawa Timur. Saat ini beliau menjadi dosen di berbagai kampus swasta seperti Pascasarjana S2 Hukum Ekonomi Syariah IIQ Jakarta, Pascasarjana S2 Manajemen Keuangan Syariah , Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan (ITB AD) Jakarta, Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain dosen, beliau merupakan pengusaha, pendakwah, dan motivator yang ulung. Menjadi Pengisi kuliah subuh Ekonomi Syariah RRI Pro 4 Jakarta (92.8 FM), Pengisi acara Keagamaan di TVRI, dan motivator dalam bidang Ekonomi Syariah. Pengurus pusat IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam) bidang Zakat dan Wakaf ini, selain mengisi kajian di televisi, juga memberikan pengajian umum tentang Ekonomi Syariah minggu setiap Ahad subuh di Masjid Baiturrahmah Legoso Ciputat Tangerang Selatan, dan kajian Ekonomi Syariah bulanan di Masjid Al-Arief Kementerian Perdagangan RI Jakarta. Beliau juga telah menulis beberapa karya tulis mengenai Ekonomi Syariah.

Video Kajian

Karir/Organisasi

Pengurus Pusat IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam) bidang Zakat dan Wakaf (2016-2019)

Karya

1. Wakaf dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi Islam 2. Motivasi Bisnis Islam

Riwayat Pendidikan

Perguruan Tinggi - S1 : Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Institut Agama Islam Riyadhotul Mujahidin (IAIRM) Ngabar, Ponorogo, Jawa Timur (1999) - S2 : Jurusan Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN syarif Hidayatullah Jakarta (2002) - S3 : Jurusan Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018 ) Pesantren Pondok pesantren "Wali Songo" Ngabar, Ponorogo, Jawa Timur (1995)